Tyttöjen jatkokoulu

Oulun Kokoomusnaisilla oli 1930 keskeinen rooli 9 luokkaisen tyttölyseon saamisessa kaupunkiin. Kouluhallitus oli tiedustellut kaupungilta, löytyisikö kaupungista sopivaa tilaa tytttölyseon yläluokkia varten. Kun kaupunki oli ilmoittanut, ettei sillä ollut sopivaa tilaa, lähetti kouluhallitus kaupungille kirjelmän, jossa tiedusteltiin epäiltiinkö paikkakunnalla tyttölyseon olevan tarpeeton.

Oulun Kokoomusnaiset päättivät lähettää kaupunginvaltuustolle kirjelmän, jossa huomautettiin, että yläluokille sopiva väliaikainen tila oli saatavana. Asiaa ajamaan valittiin kolmihenkinen toimikunta.

Toimikunta laati kaupunginvaltuustolle kirjelmän, jossa kaupunginvaltuustoa kehoitettiin myöntämään määräraha tyttölyseon yläluokien tilakuluihin. Kirjelmän olivat allekirjoittaneet Oulun Kokoomusnaisten ohella Oulun Naisliitto ja NNKY. Kokouksessaan Oulun kaupunginvaltuusto myönsi vuokrarahan ja näin Oulun tyttölyseo saatiin laajennetua 9 luokkaiseksi.

Oulun tyttölyseo