Talkkunatytöt

Talkkunatytöt on  1970-luvulla toiminut epäpoliittinen yhdistys. Vaikka kyseessä oli epäpoliittinen yhdistys, olivat Talkkunatyttöjen jäsenet samoja henkilöitä, jotka toimivat aktiivisesti myös Kokoomusnaisissa. Tämän vuoksi on paikallaan huomioida Talkkunatytöt myös Oulun Kokoomusnaisten historian yhteydessä. Talkkunatyttöjen toiminta-aikana myös Kokoomusnaisten toiminta oli aktiivista.

Talkkunatyttöjen tarkoituksena oli

  • työskennellä kotitaloudellisen tiedon ja taidon sekä ammattikasvatuksen kohottamiseksi
  • toimia erityisesti muonituskoulutuksen kehittämiseksi
  • edistää kotitaloudellisen yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä
  • kohottaa kotien valistuneisuutta ja yhteiskunnallista valveutuneisuutta

Pyrkimystensä toteuttamiseksi yhdistys

  • teki tarkoitusperiään edistävää valistustyötä
  • järjesti kursseja, kilpailuja, retkeilyjä, näyttelyitä, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia
  • harjoitti julkaisutoimintaa

Talkkunatytöt hankki varoja toimintansa tukemiseksi

  • ottamalla vastaan lahjoituksia ja kannatusavustuksia
  • järjestämällä arpajaisia ja keräyksiä
  • harjoittamalla ravitsemisliikettä ja pitämällä ruokalaa

 Talkkunatyttöjen puheenjohtaja Hilja Mäntyvaaran stipendirahastosta myönnettiin stipendejä Pohjois-Pohjanmaan ammattikoulun ravintotalouden tyttöopiskelijoille