Sosiaalinen toiminta

Ote Oulun Kokoomuksen Naisten 14.12.1931 pidetyn johtokunnan kokouksen pöytäkirjasta

 

Sosiaalinen työ on kuulunut alusta alkaen Kokoomuksen Naisten toimintaan niin valtakunnan tasolla kuin paikallisestikin. Oulun Kokoomuksen Naisten ensimmäisten vuosikymmenien hyväntekeväisyystoiminta oli suorastaan hämmästyttävää

• Oulun sotilaskotia tuettiin 1928 3.000 markalla ja 1930 1.700 markalla

•1930 lahjoitettiin liinavaatteita Kyyhkylän invalidikodille

• Pulavuosina yhdistyksen ompeluseura työskenteli köyhien kansakoululaisten vaatettamiseksi lämpimillä vaatekerroilla. Vuonna 1931 jaettiin yhteensä 250 vaatepakettia ja vaatepaketteja jaettiin myös seuraavana vuonna. 1932 osa myyjäistuotoista lähetettiin Punaisen Ristin välityksellä Kuolajärven hätääkärsivien kansakoululaisten avustamiseksi. Lisäksi tuettiin rahallisesti tuberkuloottisten kansakoululaisten kesäsiirtolatoimintaa. Oulun Raajarikkoisten Lastenkotia (nyk. Tervaväylän koulun Lohipadon yksikkö) muistettiin vuosittain rahasummalla tai muulla tavoin.

•Sota-aikana toiminnan painopiste oli erilaisten vaatekertojen ompelussa ja sukkien ja lapasten kutomisessa rintamasotilaille.  Joulupaketteihin pyrittiin saamaan lisäksi jotakin hyvää suuhun pantavaa. Tämän lisäksi Oulun Kokoomuksen Naiset pitivät yhteistyössä muiden naisjärjestöjen kanssa Sotilasmajalaa rintamalta lomilla oleville sotilaille. Majalassa sotilaat saivat yösijan ja syötävää edullisesti.