Nuorisotakuu kannatettava

Kaleva Vaalipuheita 13.10.2012

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva nuorisotakuu takaa kaikille alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta.

Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan.

Kannatettavan nuorisotakuun saavuttamismahdollisuudet pelkästään kaupungin omin toimin ovat kuitenkin rajalliset.

Vuoden 2012 yhteishaussa Oulun seudun ammattiopistoon ensisijaisesti hakeneita oli 2,2 hakijaa/ aloituspaikka. Tilanne on ollut vastaava jo vuosia. Kun Uusi Oulu on keski-iältään Euroopan nuorin kunta ja nuorisoikäluokkien koko kasvaa yhä, ei tilanteeseen voida odottaa muutosta lähi vuosina. Tilannetta ei helpota se, että Oulu on suosittu koulutuspaikka myös Oulun ulkopuolelta tulevien nuorten keskuudessa.

Jotta nuorisotakuu voisi toteutua, on tarpeen paikallisten ratkaisujen (perusopetuksen lisäopetuksen ja nuorten työpajojen) ohella vaikuttaa myös opetusministeriössä tehtäviin, toisen asteen koulutuksen aloituspaikkoja koskeviin ratkaisuihin.

Oulun seudulla tarvitaan lisää ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja.

Tänä vuonna saadut lisäpaikat ovat tuoneet pientä helpotusta tilanteeseen.  Lisäpaikkojen tarve on kuitenkin edelleen akuutti. Oulun korkea nuorisotyöttömyysaste (19 %) lisää omalta osaltaan tätä tarvetta.

Oulun seudun ammattiopisto tekee opiskelijapaikkamääränsä puitteissa hyvää työtä. Negatiivisten keskeyttämisten määrä oppilaitoksessa on pieni (< 4 %), koulutuksen läpäisyaste hyvä (yli 62 % kolmessa vuodessa) ja tutkinnon suorittaneista yli 90 prosenttia sijoittuu työmarkkinoille tai jatko-opintoihin. Lisäpaikkojen avulla ammattiopisto voisi tarjota polkuja työelämään yhä useammille nuorille.

Anna-Liisa Lämsä

Kunnallisvaaliehdokas Oulu (kok)

OSAO:n lautakunnan, Kokoomusnaisten Pohjois-Pohjanmaan piirihallituksen ja Oulun Kokoomusnaisten hallituksen jäsen, KT Oulu.