Anna-Liisa Lämsä

Anna-Liisa Lämsä on ehdokkaana

  • yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 25
  • Tuiran seurakuntaneuvostoon numerolla 90

Anna-Liisa on kasvatustieteen tohtori ja työskentelee tutkimuspäällikkönä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.

Hän on ensimmäisen kauden kirkkovaltuutettu ja Tuiran seurakuntaneuvoston jäsen. Lisäksi hän on toiminut Tuiran seurakunnan kasvatustoiminnan johtokunnan varapuheenjohtajana ja seurakuntayhtymän hautaustoiminnan johtokunnan puheenjohtajana.

Välittämistä ei voi ulkoistaa. Se on ihmisten kohtaamista, niin että he kokevat tulevansa nähdyiksi, kuulluiksi ja hyväksytyiksi omana itsenään. Katse kohtaa arjessa ja tätä kohtaamista tarvitaan myös seurakunnan päätöksenteossa.
 

Päätöksentekoa suurella sydämellä - Ihmisten kohtaamista arjessa