90-vuotismuistamiset

Oulun Kokoomusnaiset on valinnut Oulun ensi- ja turvakodin 90-vuotisjuhlavuotensa hyväntekeväisyyskohteeksi. Myös yhdistyksen 90-vuotismuistamiset lahjoitetaan Ensi-ja turvakodille.

Muistamiset osoitetaan Oulun ensi- ja turvakodille

 • Tilinumero FI79 8000 1500 832812
 • Viite "Oulun Kokoomusnaiset 90 vuotta"

 

Kertyvät lahjoitusvarat käytetään Oulun ensikodin asiakkaiden sekä väkivaltaa kokeneiden naisten keskusteluryhmään osallistujien hemmottelu- ja virkistystoimintaan.

 

Ensikodin asiakkaiden hemmottelu- ja virkistystoiminta

Oulun ensikoti on kodinomainen lastensuojeluyksikkö, jossa tehdään ennaltaehkäisevää, valmentavaa, kuntouttavaa ja korjaavaa lastensuojelutyötä sekä vanhemmuuden arviointia. Ensikotiin voi tulla, jos on uupumusta ja arki lapsen kanssa on haastavaa. Jos

 1. Yksinolo lapsen kanssa on vaikeaa
 2. Tarvitaan tukea ja ohjausta lapsenhoitoon
 3. Jos on masennusta tai muita mielenterveysongelmia
 4. Päihteiden käyttöä

Ensikotiin voi tulla myös erilaisissa vauvan- ja lapsenhoitoon sekä vanhemmuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa. Ensikotityön tavoitteena ovat perheessä olevien myönteisten voimavarojen vahvistaminen, vaikeuksien ehkäiseminen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Jaksoon sisältyy myös tarvittavien tukitoimien arviointia. Ensikodin työmenetelmissä yhdistyvät käytännön toiminta ja terapeuttinen työskentely. Ensikotijaksolle voivat tulla myös isät. Vanhempien kanssa tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Työmenetelminä ensikodissa ovat omaohjaajakeskustelut, erilaiset vanhemmuutta ja vuorovaikutusta tukevat ryhmät sekä videointi varhaisen vuorovaikutuksen tukena. Jaksoon kuuluu myös yhteistyö perheen verkoston kanssa.

Ensikotiin hakeudutaan kunnan sosiaalitoimen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä ensikotiin. Ensikotijaksolle tarvitaan aina maksusitoumus oman kunnan sosiaalitoimelta. Ensikotiin voi tulla jo raskausaikana.

Kunnilta saadaan maksusitoumuksella ammattiapu ja asumis- ruokakulut. Virkistystoimintaan tarvittavat varat tulee kerätä itse.

 

Väkivaltaa kokeneiden naisten keskusteluryhmään osallistujien hemmottelu- ja virkistystoiminta

Salonki on Oulun ensi- ja turvakodin naistyön keskus. Salongissa kuunnellaan ja autetaan sekä tarjotaan neuvontaa ja hoitoa aikuisille väkivaltaa kokeneille naisille. 

Kaikilla on oikeus väkivallattomaan elämään. Väkivaltaa ei ole vain nyrkillä lyöminen. Väkivaltaa on monenlaista:

 • fyysistä: lyömistä, potkimista, tönimistä, repimistä, aseiden käyttöä
 • henkistä: uhkailua, nimittelyä, alistamista, esineiden tuhoamista
 • sosiaalista: eristämistä muista ihmisistä
 • seksuaalista: vastentahtoista seksuaalista koskettelua ja hyväilyä, seksiin pakottamista, raiskaamista
 • taloudellista: yhteisten rahojen hallintaa, rahan kiristämistä

 Ensi- ja turvakoti auttaa myös omasta väkivaltaisuudestaan huolestuneita naisia. Ensi- ja turvakodista saa ammatillista ohjausta, keskusteluapua ja neuvontaa. Työmuotojen tukena on usein ammatillisesti vedettyjä vertaistukiryhmiä tai kokemusasiantuntijoita. Naistyöhön voi tulla ottamalla itse yhteyttä ensi- ja turvakotiin tai yhteistyötahon ohjaamana. Ensi- ja turvakoti tarjoaa konsultaatioapua myös työssään väkivaltaa kokeneita kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisille.

Palvelu on asiakkaille maksutonta ja toteutetaan RAY:n tuella. Virkistystoimintaan tarvittavat varat tulee kerätä itse.

 

Juhlavuoden aikana Oulun Kokoomusnaiset järjestää myös vaate- ja lelukeräyksen ensi- ja turvakodille. Keräyksestä tiedotetaan myöhemmin erikseen.