Syöpäsairaiden lasten hoitokaavioiden rahoitus

Aloite 23
Oulun Kokoomusnaiset ry
​​​​​​​Syöpäsairaiden lasten hoitokaavioiden hankinta on saatava julkisen rahoituksen piiriin.


Joka vuosi 150 suomalaislasta sairastuu syöpään. Syöpähoidossa ja seurannassa on kaikkiaan 3000 lasta. Vielä 80-luvulla vain yksi neljästä syöpään sairastuneesta lapsesta voitiin parantaa. Hoitojen kehityksen ansiosta nykyisin kolme neljästä lapsesta selviää.


Lasten syöpähoidossa on tehty uranuurtavaa työtä Pohjoismaissa ja kansainvälisissä vertailuissa Suomen hoitotulokset ovat maailman huippua. Vaarana kuitenkin on, ettei sairastuneille suomalaislapsille voida taata parasta mahdollista syöpähoitoa. Uusin tieto lasten syövän hoidosta sisältyy hoitokaavioihin, joiden saaminen käyttöön edellyttää mukana oloa kansainvälisissä hoito-ohjelmissa. Aamu-säätiö kerää joka vuosi 500 000 € hoito-ohjelmiin osallistumisen ja hoitokaavioiden hankinnan rahoittamiseksi. Yksityisten lahjoitusten varassa olevan rahoituksen jatkuvuudesta ei ole kuitenkaan varmuutta.


Jokainen syöpään sairastunut lapsi ansaitsee mahdollisuuden täyteen elämään ja parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Parhaista parhaimpia hoitotuloksia ja paranemisprosentteja ei kuitenkaan saavuteta, jos käytössä ei ole uusinta tietoa lasten syövän hoidosta. Jokainen selviytyjälapsi on jo yksin kansainvälisissä hoito-ohjelmissa mukana oloon ja uusimpien hoitokaavioiden hankintaan vuosittain tarvittavan rahoituksen arvoinen.


Edellä todetun perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry esittää, että hyväksyessään aloitteen edustajakokous


velvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa ryhtymään toimiin kansainvälisiin hoito-ohjelmiin osallistumisen ja uusimman tiedon lasten syövän hoidosta sisältävien hoitokaavioiden hankinnan saamiseksi julkisen rahoituksen piiriin.


Liittohallitus:
Liittohallitus pitää tärkeänä, että kaikilla Suomessa on mahdollisuus parhaaseen mahdolliseen hoitoon ja viimeisimpään tutkimustulokseen sairautensa hoidossa. Ketään ei saa Suomessa jättää hoitamatta tai vaille parasta mahdollista hoitoa siksi, että viimeisimmän hoidon saaminen on kiinni yksittäisten aktiivisten ihmisten toiminnasta. Edelläkävijyys terveydenhuollossa ja huippututkimuksen hyödyntäminen ovat itsestään selvästi potilaan etu, mutta laajemminkin huippuasiantuntijuus on Suomelle erittäin tärkeää.


Julkiset varat ovat kuitenkin rajalliset eikä pelkästään niiden avulla pystytä Suomessa ylläpitämään huippututkimusta. Siksi liittohallitus pitääkin tärkeänä, että huippututkimuksen rahoittamiseen ylipäänsä osallistuvat julkisten rahoittajien lisäksi myös yksityiset rahoittajat. Tämä oli myös vuonna 2010 voimaantulleen yliopistolain tavoitteena, kun yliopistojen rahoitusta muutettiin siten, että myös ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen mahdollistettiin tutkimuksen ja opetuksen laadun parantamiseksi.


Liittohallitus pitää tärkeänä Oulun Kokoomusnaisten aloitetta ja pitää tärkeänä, että tilannetta seurataan huippututkimuksen ja hoidon varmistamiseksi pienille syöpäpotilaille. Liittohallitus ei kuitenkaan halua ottaa kantaa vain yhden sairauden hoitoon ja tutkimukseen vaan haluaa olla mukana varmistamassa suomalaisen lääketieteen huippututkimuksen ja kaikkien sairastuneiden parhaan mahdollisen hoidon yhteistyössä julkisen ja yksityisten rahoittajien kanssa.


Liittohallitus esittää, että edustajakokous
toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.