Lasten ja nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisy

Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous

Oulun Kokoomusnaiset ry.

Viime vuosien kouluammuskelut ja tänä kesänä tapahtunut Norjan joukkomurha ovat järkyttäneet kutakuinkin kaikkia. Nämä tapahtumat ovat kaikessa traagisuudessaan kuitenkin vain jäävuoren huippu. Lähes viikoittain saamme lukea lehdistä nuorten käsittämättömistä väkivallanteoista, opettajat kertovat varsin raa’astakin lasten ja nuorten keskinäisestä kouluväkivallasta ja kiusaamista on todettu tapahtuvan jo päiväkodeissa. Yksi väkivallan muoto on myös vihapuhe, joka tulee näkyviin esimerkiksi sosiaalisissa medioissa. Syitä lasten ja nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen lisääntymiseen on haettu muun muassa väkivaltaviihteestä ja tietokonepeleistä. Kyse on kuitenkin myös lasten ja nuorten aikuissuhteiden määrän ja laadun muutoksista. Lapsen ja nuoren ympärillä on nykyisin ehkä aiempaa enemmän aikuisia. Samalla kasvuympäristö on pirstoutunut niin, ettei kukaan välttämättä ota kokonaisvaltaista vastuuta lapsen kasvun tukemisesta. Yksi syy lasten ja nuorten väkivaltaisuuteen onkin turvattomuuden tunne, kun lapset eivät saa olla lapsia ja he eivät kasva niin että kykenisivät nuoruusiässäkään ottamaan vastuuta itsestään ja omista tekemisistään sekä huomioimaan muita ihmisiä.  Väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisy lähtee lasten ja nuorten terveen ja tasapainoisen kasvun tukemisesta ja varhaisesta puuttumisesta mahdollisiin ongelmiin. 

Lasten ja nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisy on otettava tavoitteeksi Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelmaa sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvää politiikkaohjelmaa laadittaessa ja niiden toimeenpanossa. Ohjelmiin on sisällytettävä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siitä, miten lasten tervettä ja tasapainoista kasvua ja kehitystä tuetaan ja mahdollisiin ongelmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kokoomuslaisten kansanedustajien ja muiden Kokoomusnaisten joukossa on kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita, joiden tietämystä on mahdollista hyödyntää Lapsi- ja nuorisopoliittista kehittämisohjelmaa sekä mahdollista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvää politiikkaohjelmaa laadittaessa ja niihin sisältyviä tavoitteita ja toimenpiteitä konkretisoitaessa sekä ohjelmien toimeenpanossa.

Edellä todetun perusteella Oulun Kokoomusnaiset ry esittää, että hyväksyessään aloitteen edustajakokous

velvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa ottamaan aktiivisen roolin Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvän politiikkaohjelman laadinnassa sekä niihin sisältyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden konkretisoinnissa ja toimeenpanossa edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.   

Aloite hyväksyttiin Kokoomuksen Naisten liiton edustajakokouksessa Seinäjoella 12.-13.11.2011.