Leena Väänänen

Leena Väänänen on ehdolla

  • yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 39
  • Tuiran seurakuntaneuvostoon numerolla 104

 Leena on 46-vuotias kahden aikuisen lapsen äiti, jonka miehen aikuiset lapset kuuluvat perheeseen. Ammatiltaan hän on DI.

Leena on pienestä pitäen ollut mukana seurakunnan toiminnassa, isän ammattikin (pappi) on siihen ohjannut. Leena on toiminut nuorena pyhäkoulun, seurakunnan tyttökerhon ja partion ohjaajana sekä kesäisin nuorten leirien ja rippikoulun isosena.  Muuttojen jälkeen seurakunnan toimintaan on ollut vaikeampi lähteä mukaan. Seurakunnassa tulisikin pohtia enemmän, miten kaikki seurakuntalaiset saadaan mukaan toimintaan ja miten tapahtumiin osallistumisen kynnystä voidaan madaltaa.

 

Seurakuntatyötä kaikille ikäryhmille