Poliittinen toiminta

Poliittisen toiminnan ytimessä ovat vaalit ja ehdokkaaksi asettuminen. Tämän lisäksi poliittisessa toiminnassa on kyse vaikuttamisesta poliittisten luottamustehtävien kautta, olemalla mukana ohjelmatyön verkostoissa ja vaikuttajaryhmissä sekä tekemällä aloitteita.